top of page

Kleur Je Kist

23/08/2023 Kleurjekist levert uitvaartkisten met een geïllustreerde deksel, die wordt beschilderd door nabestaanden. De lijnen van de gekozen illustratie bieden houvast en verbinden jong én oud. Samen creëren nabestaanden een persoonlijk en waardevol 'laatste huis' voor hun overleden dierbare.

Kleurjekist

In de zomer van 2020 lanceert Florien Smits een vernieuwend concept in de uitvaartwereld: de ‘kleurplaatkist’. Kleurjekist verandert een traditionele kist tot een kleurrijke levendige kleurplaat. Het doel is om zowel kinderen als volwassenen actief te betrekken bij het afscheid en daarmee de rouwverwerking positief te beïnvloeden.


Inspiratie

Zo'n twintig jaar geleden schilderde Florien de kist van een overleden vriend van de familie op basis van een tekening van Jungle Book. Deze ervaring inspireerde haar om een nieuwe benadering van uitvaartkisten te ontwikkelen. Deze illustraties zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende ontwerpers.


Voor jong en oud

Kleurjekist biedt een concept om (klein)kinderen, maar ook vrienden of collega's te betrekken bij afscheid op een manier die bij hen past; speels en verbindend. Tijdens een periode van verlies en afscheid, zijn volwassenen vaak druk bezig met de organisatie hiervan. Kinderen kunnen actief deelnemen door de kist te beschilderen. Dit geeft hen een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid en draagt zo bij aan een positieve ervaring. Gezamenlijk de kist te beschilderen kan ook voor volwassenen waardevol zijn. Samen schilderen biedt troost, helpt gesprekken op gang en brengt mensen bij elkaar.

Het team van Kleurjekist denkt graag mee over een passend ontwerp.


De natuur

In samenwerking met Trees for All plant Kleurjekist per geleverde uitvaartkist nieuwe bomen, ter nagedachtenis aan de overledene. Zo geven zij de natuur terug wat ze van haar hebben gevraagd.


Voor liefdevolle en kleurrijke herinneringen. Alles voor een bijzondere uitvaart.


留言


bottom of page